Marjan Mak

Vodja laboratorija, SIQ

    Glavne teme, ki bodo predstavljene na IKTEM2018: EMC direktiva 2014/30/EU Predstavitev novega EMC laboratorija in njegove zmogljivosti Nova RE direktiva 2014/53/EU Radijski moduli – njihova integracija v končni proizvod EU zahteve FCC zahteveGlavne teme, ki bodo predstavljene na IKTEM2018: EMC direktiva 2014/30/EU Predstavitev novega EMC laboratorija in njegove zmogljivosti Nova RE direktiva 2014/53/EU Radijski moduli – njihova integracija v končni proizvod EU zahteve FCC zahteveGlavne teme, ki bodo predstavljene na IKTEM2018: EMC direktiva 2014/30/EU Predstavitev novega EMC laboratorija in njegove zmogljivosti Nova RE direktiva 2014/53/EU Radijski moduli – njihova integracija v končni proizvod EU zahteve FCC zahteveGlavne teme, ki bodo predstavljene na IKTEM2018: EMC direktiva 2014/30/EU Predstavitev novega EMC laboratorija in njegove zmogljivosti Nova RE direktiva 2014/53/EU Radijski moduli – njihova integracija v končni proizvod EU zahteve FCC zahteve