Janez Bešter

Redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani